Missie

Visie

Strategie

Disclaimer

Privacy

Leveringsvoorwaarden

Bel 077 467 37 17

 

Afspraak maken

 

» Contact

© Ritos IT Services 2016

Automatisering

De laatste jaren is opensource software steeds meer in de belangstelling komen te staan. In veel gevallen kan open source software (OSS) namelijk in plaats van of naast traditionele software (closed software) gebruikt worden.

 

Opensource software kan ingezet worden

 

- als besturingssysteem voor servers en werkplekken

- voor toepassingen als webservers, mailservers, firewalls , beheer, office-pakketten, enz

 

Welke voordelen heeft dat voor U

 

- kostenbesparing: opensource software heeft lagere of helemaal geen licentiekosten

- hoge innovatiesnelheid: opensource software evolueert zeer snel door een groot aantal ontwikkelaars

- flexibel: de software kan indien nodig aangepast worden aan de wensen van de gebruiker

- open standaarden: bestanden zijn ook in de toekomst gegarandeerd te gebruiken

- onafhankelijk: U bent niet afhankelijk van een (enkele) leverancier

 

OpenSource

Wat is opensource software?

De ervaring leert dat een keus voor open standaarden voor veel organisaties een stap is op weg naar een

omgeving waarin ook opensource software een belangrijke rol speelt.

 

Opensource software is software met twee kenmerken:

- de broncode van de software is vrij beschikbaar

- In het licentiemodel is het intellectueel eigendom en het (her)gebruik van de software en

  bijbehorende broncode dusdanig geregeld dat de licentienemer de broncode mag inzien,

  gebruiken, verbeteren, aanvullen en distribueren

OpenSource

Kenmerken